Infographic thủ tục xin visa du lịch và xem World Cup tại Brazil

Visa du lịch và visa xem World Cup là khác nhau. Để xin được visa Brazil nhanh và hiệu quả nhất, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác.